SHËRBIMI I KËSHILLIMIT

Inspektorati Shtetëror i Punës ofron këto shërbime:Pajis me Autorizim Administrativ të gjitha subjektet ekonomike

FORMULARI I DEKLARIMIT

ndiqni lidhjen e mëposhtme për të shkarkuar formularin e deklarimit në Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Sherbimeve Shoqerore

LEGJISLACIONI

Aktet Ligjore dhe nënligjore mbi të cilat funksionon Inspektoriati i Punës. Klikoni për të shfletuar ligjislacionin

Untitled Document

Sherbime


Multimedia